واقعیت افزوده | AR

واقعیت افزوده، همانطور که از نامش پیداست، عناصری مجازی را به دنیای واقعی می افزاید. این عناصر براساس تولید رایانه ای که ورودی های آنها صدا، فیلم، گرافیک یا داده های GPS است، افزوده می شوند. واقعیت افزوده شبیه واقعیت مجازی است و هردوی آنها با استفاده از یک شبیه ساز، دنیای واقعی را شبیه سازی می کنند. تنها تفاوت بین آنها این است که در واقعیت مجازی، همه چیز توسط رایانه شبیه سازی می شود ولی در واقعیت افزوده، کاربر تلفیقی از دنیای واقعی و فضای شبیه سازی شده را مشاهده می کند.


پروژه های واقعیت افزوده

Avisa Virtual try on augmented reality app
Avisa Virtual Try On App
AR Workshop
Web AR For Stores


دستگاه های پشتیبانی شده:

مزیت این محصول این است که قابل ارائه در دستگاه های مختلف می باشد. خروجی را می توان در پلتفرم های متنوعی از جمله Android و iOS، ویندوز و همچنین عینک های واقعیت افزوده مشاهده کرد. علاوه بر پلتفرم های ذکر شده، این تکنولوژی قابلیت پیاده سازی بر روی وب سایت ها را نیز دارد.